II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

SEMPOZYUM KONU VE TEMASI

Belirtilen amaç doğrultusunda sempozyumun kapsamı ve konuları şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Yozgat'ın Jeotermal Kaynakları ve Sağlık Turizmi
  • Yozgat'tın jeolojik yapısı ve özellikleri
  • Yozgat'ta Termal kaynaklar ve kullanımı
  • Yozgat'ta Jeotermal Kaynakların Mevcut Durumu, Faaliyetler ve Sorunlar
  • Yozgat'ın geleceğinde Jeotermal Enerjinin Yeri
  • Bölgesel ısıtma sistemleri
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması konusunda toplumsal eğitim ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi Sağlık, turizm ve termal tedavi
  • Yozgat'taki jeotermal Kaynakları ve Fizik Tedavi Uygulamaları
 2. Antik Çağ Turizmi
  • Yozgat ve Çevresindeki Arkeolojik Alanlar. Höyükler ve Kazılar
  • Yozgat'ta Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar. Dönemler. Uygarlıklar
  • Arkeolojik Bulgular ve Özellikleri
  • Arkeolojik-Tarihî Bulguların Sergilenmesi ve Müzecilik
  • Sit ve Koruma Alanları / Koruma, Sağlıklaştırma Çalışmaları
  • Kerkenes Harabeleri
  • Roma Hamamı (Basilica Therma)
  • Alişar Höyüğü
  • Tavion Harabeleri
  • Kızlar Kayası
 3. Yozgat Doğa Turizmi
  • Kırsal Turizm
  • Ekoturizm
  • Yayla Turizmi
  • Av Turizmi
  • Botanik Turizmi
  • Doğa Gözlemciliği
  • Dağ-Doğa Yürüyüşü
  • Dağ-Kaya Tırmanışı
  • Kanyon Turizmi
  • Çamlık Milli Parkı
 4. Spor ve Kamp Turizmi
  • Yozgat'ta Kış Sporları İmkânı
  • Yozgat'ta Kamp Merkezleri Potansiyeli
 5. Yozgat Turizminde İnovasyon ve Girişimcilik
  • Bozok Turizmi El Sanatları
  • Yozgat'ta Kültür Turizmi
  • Yozgat'ta İnanç Turizmi
  • Doğal Taş Müzesi ve Değerli Taşlar (Ametist taşı, Kalsedon taşı)
 6. Yozgat İli Turizminin Swot Analizi
  • Sürdürülebilir Turizmin Temel İlkeleri
  • Yozgat'ın Somut ve Somut Olmayan Mirasının Kültür Turizmine Katkıları
  • Yozgat'ın Kültürel Zenginliklerinin Turizmdeki Etkisi
  • Yozgat Gastronomisi Üzerine Tüm Çalışmalar
  • Yozgat İli Turizminin Geliştirilmesinde Turizm Eğitiminin Önemi
  • Yozgat İli Turizmi Alt ve Üst Yapı Eksiklikleri ve Öneriler
 7. Yozgat Turizminin Sorunları
  • Yozgat İli Turizminin Pazarlamasına Yönelik Eksiklerinin Belirlenmesi ve Projeksiyonlarının Oluşturulması
  • Yozgat İli Turizmine Yönelik Yatırımların Ekonomik Açıdan Alternatif Maliyet Olgusuyla Ele Alınması
  • Yozgat İli Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarda Paydaşların Rollerinin Ortaya Konması
  • Yozgat İli Turizm Sektörünün Geliştirilmesinde Diğer Sektörlerle Olası İlişkilerinin Ortaya Konması
 8. Yozgat Turizmi ve Gastronomi
  • Yozgat Mutfağının Zenginlikleri
  • Yozgat Mutfağında Geleneksel Gıdalar
  • Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yozgat'ın Pazarlanabilir Mutfak Değerleri
  • Yozgat'ta Sağlıklı Beslenme İmkânları
  • Yozgat'ta Gıda Güvenliği
  • Yozgat'taki Otel İşletmeciliğinde Yiyecek İçecek Servisi
  • Yozgat'ta Sürdürülebilir Restoranlar ve Mutfaklar
  • Dondurulmuş Gıdalar ve Soğuk Zincir Lojistiği
  • UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Yozgat'ın Gastronomi Zenginlikleri

 

Not: Sempozyum başvurularında, yukarıda belirtilen konulardan farklı ancak Bozok/Yozgat turizminin potansiyelleri ve sorunları ile ilgili görülen diğer bildiri özetleri de değerlendirmeye alınabilecektir.