II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 10 Şubat 2017
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 24 Şubat 2017
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 03 Nisan 2017
Sempozyum Programının İlanı 17 Nisan 2017
Sempozyum Tarihi 4-5-6 Mayıs 2017