II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

SEMPOZYUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Bozok Üniversitesi'nin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde tertiplediği "II. Uluslararası Bozok Sempozyumu", 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecektir. Sempozyum oturumları Bozok Üniversitesi Kültür Merkezi'nin farklı salonlarında eş zamanlı olarak iki gün boyunca devam edecek, üçüncü günde ise sosyal program düzenlenecektir.

Sempozyum katılım ücreti 250 TL olup yol giderleri katılımcılara aittir. Konaklama ve ağırlama kurumumuzca karşılanacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem raporları ve diğer düzenlemelerden sonra Bildiriler Kitabı olarak yayımlanacaktır.