II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Yrd. Doç. Dr. Esra ÜNAL ÇAKIR  0(535) 269 49 80
Okutman - Salih GÜÇLÜ  0(507) 518 78 34