II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU  YOZGAT TURİZMİNDE ADIM ADIM  SANAT SERGİ PROGRAMI

 

SEMPOZYUM VE SANAT ETKİNLİKLERİ GENEL KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

 

SANAT VE SERGİ DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif ÇİMEN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Vildan ÇETİNTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Feriha AKPINARLI (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ (İslam SanatlarI-Hattat- Neyzen –Eleştirmen)

Doç. Dr. Celil ARSLAN (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Şemseddin Ziya DAĞLI (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. GÜLTEN KURT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr.Serap ERÇİN KOÇER (Bozok Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tomris YALÇINKAYA (Gazi Üniversitesi)

Hasan MUTLU Ressam –Heykeltraş

Erol GÜRGEN Heykeltraş

 

SERGİ KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Hamide SOYSAL DEMİRCİ (Bozok Üniversitesi)

Öğr. Gör. Hüseyin KARAOSMANOĞLU (Bozok Üniversitesi)

Öğr. Gör. Abdülkadir SAYLAN (Bozok Üniversitesi)

 

“YOZGAT TURİZMİNDE ADIM ADIM SANAT” KİŞİSEL,  KARMA SERGİLER ve WORKSHOP KONULARI

Geleneksel Sanatlar (Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Minyatür Sanatı, Ebru Sanatı, Kat’ı Sanatı Çini Sanatı, Halı kilim dokumacılığı ve tasarımcılığı, Ahşap oyma sanatı, Taş oymacılığı, Deri Sanatları)

Plastik sanatlar (Resim, Heykel, Seramik, Baskı Sanatları, Grafik Sanatlar)

 

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

Bozok Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi- Erdoğan Akdağ Kampüsü  YOZGAT –Öğr. Gör. HAMİDE SOYSAL DEMİRCİ

 

SERGİYE ESER GÖNDERECEKLER İÇİN KATILIM ÜCRETİ

KARMA SERGİ: 150 TL

KİŞİSEL SERGİ: 250 TL

WORKSHOP: Ücretsiz

KONAKLAMA: II. Uluslararasız Bozok Sempozyumu katılımcıları ile aynıdır.

 

SERGİ İLETİŞİM SEKRETERYA

Öğr. Gör. Hamide SOYSAL DEMİRCİ (05333057430)

Öğr.Gör. Abdulkadir SAYLAN (05395052406)

 

SERGİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Sergi için online son başvuru tarihi: 01.04.2017

Sergiye kabul edilen eserlerin bildirim tarihi: 05.04.2017

Sergiye kabul edilen eserlerin son gönderilme tarihi: 25.04.2017

Sergileme Tarihi: 04-05-06 Mayıs 2017

Sergi salonu: Bozok Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi. Erdoğan Akdağ Kampüsü  Merkez \YOZGAT

 

ESER GÖNDERME, SERGİLEME VE İADE KOŞULLARI

 • Eser, genel ve detay fotoğraflarını (jpg) formatında başvuru formu ile birlikte  abdulkadir.saylan@bozok.edu.tr adresine e-mail eki olarak gönderiniz.
 • Eserlerde ölçü sınırlaması olmamakla birlikte başka bir yerde sergilenmemiş orijinal eser olmalı ve kolay taşınabilir olmalıdırlar.
 • Her sanatçı istediği kadar eserle sergiye katılabilir.
 • Sergiye eser gönderecek katılımcılar müracaat formunda gönderdiği ve sanat kurulu tarafından kabul edilen eserlerle katılım imkanı bulunmaktadır.
 • Jüri tarafından yapılacak eser değerlendirme sonucu, katılımcılara e-posta aracılığı ile iletilecektir.
 • Sergi katılım formları eksiksiz ve belirtilen formata uygun bir şekilde elektronik posta ile

abdulkadir.saylan@bozok.edu.tr adresine ulaştırılmalıdır.

 • Jüri tarafından yapılacak eser değerlendirme sonucu kabul edilen eser sahiplerinin sergileme, katılım belgesi ve katalog giderleri için ‘’Kişisel Sergiler’’ 250 tl Karma Segiler 150 tl aşağıdaki banka hesabına isim ve sergi durumu belirtilerek yatırılacaktır.
 • Not: Sergiye eser ile birlikte katılanlar 250 TL sadece eser gönderenler 150 tl katılım ücretini banka hesabına yatıracaklardır.
 • Banka Hesap No: Hesap Numarası web sitesinde duyurulacaklardır.
 • Eser gönderimi esnasında yaşanan olumsuzluklardan organizasyon komitesi sorumlu değildir. Katılımcılar eserlerini kırılmayacak şekilde belirtilen adrese iletmelidirler.
 • Sergi kataloğu Sempozyum bildiri kitapçığı içinde yayınlanacaktır.
 • Eser sahipleri için katılım belgesi düzenlenecek ve iade kargosu ile gönderilecektir.
 • Geç gelen ve sergilenecek durumda olmayan eserler sergilenmeyecektir.
 • Sergilenmeye hazır halde gönderilmelidir.
 • Kırılacak cam vs. kullanılmamalıdır.
 • Sergilenmeye değer görülen eserler en geç,  25.04.2017 tarihinde aşağıdaki adreste olacak şekilde gönderilmeli bu tarihte ulaşmayan eserler sergilenmeyecektir.
 • Değerlendirme sonucunda sergilemeye hak kazanan eserler katılımcı tarafından elden veya kargo ile ulaştırılabilir.
 • Kargo ile gelen ve kargo ile iade edilen eserlerin kargo masrafı katılımcıya aittir.
 • Kargo ile gelen ve kargo ile geri gönderilen eserlerde oluşan hasarlardan sergi düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 • Eserleri iadeler Başvuru formunda belirtilen adrese yapılacaktır.
 • Yanlış beyan edilen adres veya kargo görevlisinin eser sahibini adreste bulamama durumundan kaynaklanan iade işlemleri ve masraflardan düzenleme kurumu sorumlu değildir.

 

Karma Sergi Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız