II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

Sayın Katılımcı

Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları temali II. Uluslararası Bozok Sempozyumuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bilindiği üzere 24 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen bildirilerin ilanını gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Hakem sürecinde gerçekleşen aksamalar sonucu kabul edilen ve sunulması uygun bildirileri ancak bugün ilan etmek durumunda kaldık. Gerçekleşen aksama ve gecikmeden dolayı affınızı diliyoruz. Kabul edilen bildirilerin isimleri ve bildiri sahipleri aşağıdaki gibidir.

Kabul edilemeyen bildiri sahiplerinin kişisel e-mail adreslerine bilgilendirme yapılacaktır. Ancak hakem süreci tamamlanmayan bildirilerin son durumu en kısa sürede ikinci bir ilan ile açıklanacaktır. Siz katılımcılardan istirhamımız daha önce ilan edildiği üzere bildiri tam metinlerinizi 03 Nisan 2017 tarihine kadar sekretaryamıza iletmenizdir. Ayrıca 250 TL olan sempozyum katılım ücretininde 03 Nisan 2017 tarihine kadar belirtilen banka hesabına yatırılarak dekontların bozoksempozyumu@bozok.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metin ve dekont gönderimi yapılmayan bildiriler, bildiri özetleri kitapçığında yer almayacaktır.

HALK BANKASI HESAP NUMARALARI
BİRİM ADI VERGİ
NUMARASI
MÜŞTERİ NO HESAP NO İBAN NO
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1860662835 25649132 06000074 TR550001200978500006000074

alk Bankası Merkez Şubesi Sempozyum Hesabı

TR560001200978500006000056

Rektör Yardımcısı

lProf. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 

ACAR Neşe

Sosyal Medyada Otel İşletmeleri Üzerine Tüketici Değerlendirmeleri: Yozgat İli ve TripAdvisor Örneği

AKARSU HÖBEK Rukiye,KILIÇ AKÇA Nazan

Yozgat Bölgesinde Termal Turizm Ve Kadın

AKBAŞ Tuğçe, ERGİN Adil Enes, ARSLAN Sümeyra, GÖZÜBÜYÜK Kazım

Yozgat Restoranlarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi

AKBOLAT Mahmut, DURMUŞ Ayhan

Hizmet Kalitesi Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Yozgat İli Termal Turizm Örneği

AKIN Galip

Kapadokya Yeraltı Şehirlerinin Gizemi Ve Turizm Potansiyeli

AKIN Galip

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Jeotermal Kaynakları Ve Turizm Yönünden Değerlendirilmesi

AKIN Mutluhan

Bozunmanın Tarihi Eserler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

AKIN Müge

Doğal Afetlerin Turistik Kültürel Miras Alanlarındaki Etkileri

AKIN Müge

Jeoturizmin Türkiye'deki Önemi

ARSLAN Durmuş Ali, ARSLAN Gülten

Yozgat’ta Turizmi Geliştirmenin Sosyolojik Boyutlari

ARSLAN Durmuş Ali, ARSLAN Gülten

Yozgat’ta Turizmin Geliştirilmesinde Kitle İletişim Araçlarinin Rolünün Sosyolojik İncelemesi

ARSLAN Sümeyra, GÖZÜBÜYÜK Kazım

Yozgat Doğa Sporları: Doğa Yürüyüşü Değerlendirmesi

ARUN Tolga Han, ÇINAR Aslı Kahraman

Zippalanda

ATASOY Fuat

Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Kazankaya Kanyonu (Aydıncık-Yozgat) Üzerine Bir Değerlendirme

AYDIN AKBUĞA Gökçen, KILIÇ AKÇA Nazan, EFE ARSLAN Dilek, KUŞ Betül, KORKMAZ Murat

Yozgat İlinde Termal Turizm Ve Kas İskelet Hastalıkları

AYLATLI Başak,SEZEN Işık 

Yozgat'ın Turizm Olanaklarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

BOYDAŞ Nihat

Yabancı Gözüyle Yozgat

BOZ Mehmet Akif

Yozgat Yöresinde Kaz Eti Ara-Aşi (Arabaşi) Çorbasi Ve Yemekleri

BRANTING Scott, TIRPAN Sevil Baltali, LEHNER Joseph, BATURAYOĞLU YÖNEY Nilüfer, ASİLİSKENDER Burak, GRAFF Sarah, John Marston, Tuna Kalaycı, Yasemin Özarslan, Dominique Langis-Barsetti, Lucas Proctor, Paige Paulsen

Kerkenes: Yozgat’ın Dünya Çapında Bilinen Antik Kenti

BUCAK Turgay

Yozgat İlinin Gastronomi Turizm Potansiyeli

BULUT İhsan, KOÇ Hakan, ÖZOĞLU Berna

Somut Kültürel Unsurlar Açısından Sorgun’un Halk Kültürü Coğrafyası Ve Turistik Değerleri

GÜNDÜZ Yılmaz Ali

Yerel Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı Açısından Yozgat İlinde Bulunan Jeotermal Enerjinin Yozgat Ekonomisine Katkısı

BUYRUK Lütfi, İLHAN İbrahim, ÖZEN İbrahim Akın

Gastronomi Turizmi Ögesi Olarak Yozgat Testi Kebabı Ve Kapadokya Turizm Bölgesindeki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Testi Kebabı Uygulamalarına Dair Eleştirel Bir Yaklaşım

BÜYÜKTÜRKMEN Mustafa

Yerel Turizm Gelişiminde Hedef Stratejiler Ve Görünürlük

CANBOLAT Eren, AKBAŞ Yusuf Ziya, KELEŞ Yasin

Yozgat’ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

CANPOLAT Eren, AKBAŞ Ziya Yusuf, KELEŞ Yasin

Yozgat'ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

CESUR Cüneyt,  COŞGE ŞENKAL Belgin ,USKUTOĞLU Tansu

Yozgat’ta İyi Tarım Ve Organik Tarım Uygulamalarının Gıda Güvenliğine Katkısı

CİHAN Bekir Barış, ILGAR Ebru

Durum Tespiti: Yozgat İlinin Spor Turizmi Potansiyeli

COŞGE ŞENKAL Belgin, CESUR Cüneyt, USKUTOĞLU Tansu

Yozgat İlinde Gıda Sanayinde Kullanılan Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Yetiştiriciliği

COŞKUN Hasan

Yozgat Ziyaret Mekanlarının İnaç Turizmine Katkısının Sosyolojik Analizi

ÇAKIR Korhan, ÇAKIR Esra Ünal, SAVAŞ Fatih, ACAR Cangül, AKÇAKAYA Umut T.

Jeolojik Alanların Korunması Ve Yeraltı Şehirlerinin Jeoturizme Katkısı; Yozgat Örneği

ÇALIŞKAN Onur

Turizm Etkinlikleri Açısından Yozgat’ın Canlı İklimi

ÇALIŞKAN Onur

Yozgat’ın Klimatolojik Turizm Bilgilendirme Şeması

ÇELİK Muhabbet, AKSOY Mustafa, ÖZKAYA Fügen Durlu

Üniversite Öğrencilerinin Mutfak Kültürünü Tanıma Düzeyi: Yozgat İli Örneği

ÇETİN Turhan, KARA Hasan, SEZER Adem

Üniversite Öğrencilerinin Yozgat’ın Doğal Ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları

ÇETİN Turhan, KARA Hasan, SEZER Adem

Üniversite Öğrencilerinin Yozgat’ın Doğal Ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları

ÇETİN Turhan, KOÇ Murat, HAMZAOĞLU Ergin

Kazankaya Kanyonunun (Yozgat) Botanik Turizmi Potansiyeli

ÇETİN Turhan, KOÇ Murat, HAMZAOĞLU Ergin

Karanlıkdere Vadisi (Yozgat) Nadir Bitkilerinin Botanik Turizmi Potansiyeli

ÇİMKE Sevim, YILDIRIM GÜRKAN Dilek

Yozgat Termallerinden Serabral Palsili Çocuklara Şifa: Akuatik Rehabilitasyon

ÇOBAN Hacı

Eski Çağda Yozgat’ın Tarihi Coğrafyası

ÇOBAN Hacı, ERENSOY Güllü

Antik Çağ’ Da Yozgat Tavion Harabeleri

ÇOBAN Oktay, KARTAL Alpaslan, GÜMÜŞDAĞ Hayrettin, TAŞKİN Ali Kemal

Yozgat Turizm Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması

DALKILIÇ Sema, BOZKURT Güldem

Sorgun Kaplıcalarının Yerli Turistler Tarafından Tedavi Amaçlı Kullanımı

DALKILIÇ Sema, ŞAHİNKUŞU Feyza Ayşe

Yozgat İlinde Bulunan Kaplıcaların Komşu İller Tarafından Bilinirliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

DANIŞMAN Merve

Başçavuş Cami Süslemeleri ve Turizme Katkısı

DEMİRCİ SOYSAL Hamide

Yaşayan Müzelere Doğru

DİKER Oğuz, YILDIRIM Hacı Mehmet, SÜNNETÇİOĞLU Serdar

Yozgat İlinin Gastronomik Kimliği Ve Ürün Çeşitliliğinin İncelenmesi

DİKİCİ Recep

Yozgat Kültür Ve İnanç Turizminin Önemi Ve Mühim Turizm Bibliyografyası

DİKMEN Çiğdem Belgin

Kentsel İmaj Kapsamında Yozgat Turizm Potansiyelinin Somut

DOĞAN Hülya, ŞENGÖNÜL Abdullah, ALNIAK SEZER Selen, ÜNVER Barış

Yozgat’ Ta Jeotermal Seracılığın Önemi Ve Sarıkaya’ Da Uygulanan Jeotermal Seracılık Eğitimi

DOĞAN İbrahim, AYDIN Bayram, GÜRBÜZ Süleyman

Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri

DOĞAN Nuri Özgür Doğan, ERSOY Yusuf

Vza Ile Turizm Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Yozgat’ta Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

DOĞAN Yağmur

Tanzimat Reformları'nın Akdağmadeni Kent Fizyolojisine Yansımaları

EFE ARSLAN Dilek, KUŞ Betül, AYDİN AKBUĞA Gökçen, KILIÇ AKÇA Nazan

Yaşlılarda Sağlık Bakımı: Kaplıca Tedavileri

EKİM Meral, EKİM Hasan

Hipertansif Turistlerin Konaklamasında Termal Tesislerin Önemi

EKİNCİ Z. Deniz, PEHLİVANLI Berna Yavuz

Yozgat Sorgun Havzası Yeniçeltek Sahasındaki Kömürlerin Ve Bitümlü Şeyllerin Olgunlaşmasında Jeotermal Kaynakların Etkisi

PARILTI Nurettin, İŞBAŞAR Erce Cihat

Yozgat İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin İlin Ekonomisindeki Öneminin Artırılması için Yapılanilecek Pazarlama Çalışmaları

ERDOĞAN Elmas, BELEN Nergiz

Yozgat İli Alişar Köyü'nün Ekomüze Kapsamında Değerlendirilmesi

ERDOĞAN Elmas, TEMİZEL Selin

Yozgat İli, Büyüknefes Köyü’nün Ekoturizm Kapsamında Değerlendirilmesi

ERDOĞAN Elmas, YILDIZ Nuriye Ebru

Kültürel Peyzajlar Ve Ekoturizm: Yozgat Örneği

ERDOĞAN Nevzat, ERDOĞAN Neslihan

Kerem’in Duasında Bir Mekân; Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı

EREN Duygu, YILMAZ,İbrahim, ATASOY Fuat

Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Çekici Faktörler: Yozga Üzerine Bir Değerlendirme

ERMETİN Orhan

Kirsal Alanlarda Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri İçin Organik Hayvancilik; Yozgat Potansiyeli

ERSOY Yusuf, TEHCİ Ali, ERSOY Bünyamin

Yozgat İli Kırsal Turizm Swot Analizi

ERSUNGUR Ş.Mustafa, DORU Ömer, ÇELİK Sedat

TR72 İllerinde Turizm Ve Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırmalı Analizi

ERYILMAZ Burak, YÜCETÜRK Cem

Daha Önce Ziyaret Etmeyen Turistlerin Gözüyle Yozgat

ESENDEMİR Nurullah

Yozgat’ın Turizm Potansiyeline Ekranlardan Gelen Katkı: Kardeş Payı Dizisi Ve Kaçma Birader Filminde Yozgat Tanıtımı

GENÇ Koray, ŞENGÜL Serkan, TORUN Mehmet Kadir

Turizm Destinasyonu Seçiminde Güvenlik Algısı: Yozgat Örneği

GÖÇMEN Yeşim Ayşe, ÇEVİK Alper, YALVAÇ Mehmet, ATASEVEN Hilmi

Yozgat Yöresel Yiyeceği Olan Madımağın Gastronomik Açıdan ve Biokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

GÖZÜBÜYÜK Kazım

Kongre Turizmi Ve Güvenlik: Bozok Üniversitesi Kampüsü

GÜÇLÜ Ramazan

Konuk Ağırlama Hizmetlerinde Çalışan İnsanların İngilizce Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma

GÜLER Emel Gönenç

Sürdürülebilir Kültür Turizminin Destinasyon Markalanmasindaki Önemi:Yozgat İli

GÜLÜMSER Erdem, DOĞRUSÖZ Medine Çopur, MUT Hanife, BAŞARAN Uğur, MUT Zeki

Yozgat Turizminde Tarım Ve Yöresel Ürünlerin Rolü

GÜRİPEK Ediz, GÜLLÜ Mehmet, KENDİR Hakan

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yozgat Testi Kebabı’nın İncelenmesi

GÜRKAN YILDIRIM Dilek, ÇİMKE Sevim

Bozok Üniversitesinde Eğitim Gören Öğrencilerin Yozgat İlinin Sağlık Turizm Potansiyeli Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri

GÜVEN Süleyman

Türkiye’de Siyasi Partilerin Turizme Bakışları Ve Yozgat’a Yönelik Turizm Projeleri

HANİLÇE Murat

Yozgat İl Sinirlarinda İki Osmanli Kalesi Karahisar-I Behramşah (Müşalim) Ve Akçakale

İSTANBULLU DİNÇER Füsun, DİNÇER Mithat Zeki, AZİLİ Oğuz

Bölgesel Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Yozgat İlinin Turizm Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Stratejiler

KAHRAMAN ÇINAR Aslı

Yozgat Ve Çevresinde Antik Yerleşim Yerleri

KAPUSUZOĞLU Ertuğrul

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli

KARADAVUT Zekeriya

Halk Anlatmalarının Görsel Unsurlarının Bilge Tanıtımına Katkısı: Yozgat'ta Taş Kesilmeler ve Hikayeleri

KARAER Fergan, KUTBAY Güray, ZEYBEK İbrahim

Yozgat Doğa Koruma Alanlarının (Yozgat Çamlığı MP, Fatih, Üçtepeler, Kadıpınarı , Oluközü, Davulbaztepe TP) Botanik Turizmi Yönünden Değerlendirilmesi

KARAUĞUZ Güngör

Hitit Yerleşmeleri Işiğinda Yozgat’ta Turizm Potansiyeli

KARTAL Alpaslan , GÜMÜŞDAĞ Hayrettin, TAŞKİN Ali Kemal,  ÇOBAN Oktay

Yozgat Doğa Sporları Kamp Potansiyeli

KERVANKIRAN İsmail, KILIÇ Mahinur

Rekreasyon-Doğa Koruma-Kentleşme Kıskancında Bir Milli Park: Yozgat Çamlığı Milli Parkı

KILIÇ AKÇA Nazan, EFE ARSLAN Dilek, KUŞ Betül, AYDIN AKBUĞA Gökçen

Sağlik Turizmi Kapsaminda Peloidoterapi Ve Kronik Hastaliklarda Kullanimi

KIZILELMA Yakup, BENGİN Erman, ACAR Ömer, DENİZDURDURAN Mehmet

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yozgat Turist Bilgi Sisteminin Tasarlanması

KOÇ Hakan, ERGÜN Abdulkadir

Yozgat İli Jeotermal Turizminin Potansiyeli Ve Etki Alani

KOÇ Murat, HAMZAOĞLU Ergin,  ÇETİN Turhan

Botanik Turizmi Perspektifinden Karababa Dağı(Akdağmadeni-Sarkışla)

KOÇ ÜNLÜSOY Ayşegül

Tarihi Yapıların Aktif Olarak Kent Yaşamına Katılımının Turizm Açısından Değerlendirmesi: Yozgat Cephanelik Binası Ve Yakın Çevresi Örneği

KOÇAK İsmail, ÖKSÜZ Nursel, KOLAY Ersin

Aydıncık Doğal Taş Sahasının Jeokimyası Ve Turizmdeki Yeri

KOLAY Ersin, KOÇAK İsmail,TAMİZ Uğur

Jeotermal Sahalarda Karşılaşılan Sorunlara Yozgat’ Tan Örnekler

KURT Ali Osman

Kutsala Saygi Göstergesi Olarak Kilise Camiler: Akdağmadeni “Kilise Camii” Örneği

KURT Ali Osman

Kültürler Kavşağı Akdağmadeni’nin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

KURTOĞLU Ramazan

Şehir Pazarlaması Kapsamında Yozgat İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ve Öneriler

KUŞ Betül, AKBUĞA Gökçen Aydin, KILIÇ AKÇA  Nazan, EFE ARSLAN Dilek

Yozgat’ta Balneoterapi Ve Peloidoterapinin Cilt Hastaliklarinda Kullanimi

MEYDAN YILDIZ Seçil Gül 

Onuncu Ulusal Kalkınma Planı Çerçevesinde Sağlık Turizminin Yozgat Kentinde Uygulanması

ÖÇAL Şamil

Yozgat ve Özgün Anadolu Kültürü

ÖNAL M. Mustafa, BAŞIBÜYÜK Zeynel, GÖLBAŞ Alper

Antik Sarıkaya Termal Roma Hamamının Mimarisi Ve Yapımında Kullanılan Doğal Yapı Taşları (Sarıkaya-Yozgat)

ÖZBAYOĞLU Fahri U.

Yozgat Çamlık’ta Kış Turizmi

ÖZEK Kübra İpek

Yozgat Turizminin Kültürel Zenginlikler Kapsamında Değerlendirilmesi Ve Swot Analizi

ÖZER Caner Kaya, TEMİZ Uğur

Yozgat Bölgesinin Jeositleri Ve Turizm Açısından Önemi

POLAT Sevinç, AKTURAN Esin, GÖROL PARLAK Ayşe,TAPLAK ŞENER Ayşe

Hemşirelerin Çocuklarda Termal Kaplıcaların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Yozgat Örneği

POLAT Sevinç, AKTURAN Esin, GÖROL PARLAK Ayşe,TAPLAK ŞENER Ayşe,POLAT Fevzi, YILMAZ ALP Figen, ACARBAŞ Fatma

Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kaliatif Çalışma

RENÇBER Fevzi

İnanç Turizmi Bağlaminda Yozgat Alevîlerinde Türbe Ve Yatir Ziyareti

RİHAN Yasin

Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: Yozgat' Taki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

SADAKLIOĞLU Hümeyra

Turizm Pazarlaması Açısından Yozgat İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi

SAĞIROĞLU Özlem,YAVUZ Arzu Özen

Yozgat Tarihi Camilerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

SAKA AKIN Emine, ÖZTÜRK Elif

Turizm Ve Tarihi Çevre Koruma Etkileşiminin Yozgat Kenti Örneğinde İncelenmesi

SALI Güneş, SIRGANCI Gözde

Turizm Eğitimi Alan Ve Almayan Ergenlerin Mükemmeliyetçiliklerinin Ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi (Yozgat Örneği)

SANCAKTAR Hacer

Kazankaya Kanyonu’nun Arkeolojik Turizm Potansiyeli

SARAÇOĞLU Hüseyin, KELEŞ Yasin

Yozgat Sarıkaya Kaplıcalarının Turizm Potansiyeli

SARKIN Mustafa

Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Turizm Ve Yozgat’ın Termal Turizm Potansiyeli

SARKİM Mustafa, ŞAHİNKUŞU Ayşe Feyza

Yozgat’ta Eğitim Turizminin Uygulanabililiğine Yönelik Bir Çalişma

SAYILAN Hasan

Yozgat İlinin Jeotermal Seracılık Potansiyeli

SAYILAN Hasan

Yozgat İli İnanç Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yönden Değerlendirilmesi

SEKER Fahri, ÇETİN Murat

Turizm, Bölgesel Kalkınma Ve Yerel Yönetimler: Yozgat Örneği

SELEK Demet

Siyah-Beyaz Fotoğraflarla Yozgat'ta Yaşam

SOYSALDI Aysen, ERGEN Burçin

Yozgat Cicimlerinden Turizme Yönelik Hediyelik Eşya Üretimi

SÖYLEMEZ Adnan , SÖYLEMEZ  Duygu İlkhan

Kalkinma Ajansi Projeleri Bağlaminda Yozgat'ta Kirsal Turizm

SUMMERS Françoise, ELİAS Soofia Tahira - Ozkan , PEDERGNANA Mattheiu

The Kerkenes Eco-Center And İts Eco-Tourism Potential

ŞEKER B.Şenol

Kule Tipi Yapı Performans Değerlendirilmesi: Yozgat Saat Kulesi Örneği

ŞENGÜL Serkan, TÜRKAY Oğuz, YILMAZ Özer

Pazarlanabilir Mutfak Değerlerinin Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Kullanılması: Yozgat Örneği

ŞENOCAK Mehmet Bülent

Yozgat'ta Turizm Hareketlerinin Artırılması Üzerine Düşünceler

ŞENTÜRK Zekiye, AKGÜL DEMİREL Nuray

Yozgat İli Geleneksel Giysi Tarzlarına Modernize Çözümlemeler

ŞENYURT Hasan Kerim

Turizmin Gelişmesinde Müzenin Rolü

ŞİMŞEK Güntekin

Yozgat Turizminde Doğa Ve Teknolojinin Uyumu: Geocachıng

TAPLAK ŞENER Ayşe, GÖROL PARLAK Ayşe, POLAT Sevinç, TUBAŞ Filiz, POLAT Fevzi

Termal Kaplıca Kullanımının Çocuk Sağlığına Etkilerine İlişkin Anne Görüşleri: Yozgat Örneği

TAŞKİN Ali Kemal, GÜMÜŞDAĞ Hayrettin, ÇOBAN Oktay, KARTAL Alpaslan

Yozgat’da Su Sporları Potansiyeli

TAYFUN Ahmet, AYSEN Esin, KÜÇÜKERGİN Fulden, KÜÇÜKERGİN Gürkan

Yozgat İlinin Termal Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

TEKİN Ömer Faruk

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı Çerçevesinde Yozgat İli’nin Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

TOY Süleyman

Yozgat İkliminin Kamp Turizmi Faaliyetleri Açisindan Değerlendirilmesi

TOY Süleyman, OKUDAN Yaşar

Ulusal Ve Bölgesel Kalkinma Stratejilerinde Yozgat Turizmini Geliştirme Senaryolari

TOY Süleyman, AYTATLI Başak

Yozgat İlinde Bulunan Doğal Ve Kültürel Peyzajların İmkan Sağladığı Turizm Tiplerinin Belirlenmesi

TÜRKAY Oğuz, GENÇ Koray

Destinasyon Tercihine Etkileri Bakimindan Tanitici Televizyon Programlarinin İçerik Analizi: Yozgat Örneği

TÜRKSEVER Ömer, ÇETİN Turhan

YOZGAT ŞEHRİNİN SON 56 YILLIK SICAKLIK VE YAĞIŞ ORTALAMALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TURİZME OLASI ETKİLERİ

ÜNLÜÖNEN Kurban, ÖZEKİCİ Yakup Kemal

Yeni Gelişen Destinasyonlarda Turizm Algısı: Yozgat Üzerine Bir Alan Araştırması

ÜNSAL Ayla,KARAKURT Papatya ,BAHÇELİ Aybike

Yozgat’taki Jeotermal Kaynakların Sağlığa Yararları

ÜNSAL Veli

Yozgat'ın En Erken İskan Tarihi

YAKUPOĞLU Gökçen, KARADAĞ Yaşar

Yozgat’ın Yenilebilir Mantar Potansiyeli Ve Doğa Turizminde Mantar Toplama Turları

YAKUPOĞLU Tuğrul

Yozgat’ın Jeolojik Yapısı Ve Bu Yapının Kongre Turizmi Açısından Cazibesi

YARAŞ Ahmet

Antik Çağdan Günümüze Anadolu'da Kaplıca Turizmi ve Yozgat Sarıkaya Kaplıcası

YAZ Ülkem

Yozgat Mezar Taşlarının Türk Kültüründe Ki Yeri

YAZ Ülkem, YÜKSEL Nefise

Yozgat Müzesinde Bulunan Günlük Kadın Kıyafetlerinden Esinlenilerek Tasarlanan Turistik Amaçlı Otantik Giysiler

YEĞİN Mustafa

Yozgat Çapanoğlu Hamamı İle Dükkânlarının Koruma Sağlıklaştırma Çalışmaları

YILDIRIM Adem

Akdağmadeni İlçesi Alternatif Turizm Potansiyeli

YILDIRIM GÜRKAN Dilek, ÇİMKE Sevim

Yozgat İlinde Alternatif Bir Turizmin Gelişimi: Yaşlı Turizmi

YILMAZ ALP Figen, POLAT Sevinç

Menapoz Dönemindeki Kadınların Yozgatta Bulunan Termal Kaplıcaları Kullanmaya İlişkin Görüşleri: Yozgat Örneği

YILMAZ İbrahim, EREN Duygu, ATASOY Fuat

Yozgat Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Planlama Çalışmalarının İncelenmesi

YILMAZ Özer, TÜRKAY Oğuz, ŞENGÜL Serkan

Turizm Pazarında Destinasyon Farkındalığı: Yozgat Örneği

YURDUGÜZEL Olcay Türkan

Somut Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yozgat Konak Bezemeleri

YÜCETÜRK Cem, ERYILMAZ Burak

Yeni Medyanın Turistik Destinasyon İmajına Etkisi: Ekşisözlük'te Yozgat

YÜKSEL Nefise

Yozgat Konut Mimarisinin Yozgat Turizmine Katkısı

YÜKSEL Nefise ,YAZ Ülkem

Yozgat’ta Kalem İşi Tekniği Süslemeli Bir Camii Örneği (Tokmak Hasan Paşa Camii)