II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

  1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dillerinde olacaktır. 
  2. Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
  3. Bildiri konusu Sempozyumun içeriği ile uygun olmalıdır.
  4. Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.
  5. Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 15 sahifeyi geçmemelidir.
  6. Bildiri metni Sempozyumdan önce mutlaka sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
  7. Özeti kabul edilse dahi bildirisi bilim heyetinin onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiri sahipleri çağrılmayacak ve yayınlanmayacaktır.
  8. Bildiriler yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.
  9. 250-300 kelime arasındaki bildiri özetleri, verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.
  10. Bilim Kurulunun onayından geçen bildiler yayınlanacaktır.