II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

KURULLAR

Sempozyum Başkanı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih KARACABEY

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Sempozyum Koordinatörü

Prof. Dr. Galip AKIN

Sempozym Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Prof. Dr. Galip AKIN

Yrd. Doç. Dr. Güsamettin ERDOĞAN

Musap GÜLEÇ

Sempozyum Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Esra ÜNAL ÇAKIR

Okutman Salih GÜÇLÜ

Ulaşım ve Konaklama Komitesi

Zeynep YAZICI